راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


تصمیم گرفتم تلاش کنم تا به چیزایی که می خوام برسم و تغییراتی که همیشه می خواستم رو در وجود خودم تغییر بدم...همیشه ترسیدم و همیشه هم یه شکست خورده بودم...دیگه نمی خوام  اینجوری پیش برم...نمی خوام درس عبرت دیگران بشم...ارزوهای من متعلق به من هستن و با ترسیدن و یه جا نشستن تنها یه اتفاق میفته ...رسیدن بقیه به ارزوهایی که مال هستن!!!


برچسب ها:
منبع مطلب